မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆင့္ပြားသင္တန္းဆင္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈဆင့္ပြားသင္တန္း (၁/၂ဝ၁၇) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယခုလ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနား တြင္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္က ေပးအပ္ရာ သင္တန္းသားတစ္ဦးမွ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမရရိွေသာ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးခင္ေမာင္စန္းအား လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယရရိွသည့္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္အားလည္းေကာင္း၊ တတိယရရိွသည့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးစန္းလြင္အားလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္က သင္တန္းဆင္းအမွာ စကားေျပာၾကား ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူအမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး ဘက္စံုျပည့္စံုရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔သင္တန္းဆင္းခဲ့သူမ်ားက ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ဆင့္ပြား ဆက္လက္ပညာေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာ ဆည္းပူးၾကပါရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား အရည္အေသြးရိွၿပီး ျပည္သူမ်ား ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊အျမဲ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကေစရန္ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ေလ့က်င့္ႀကိဳးစားလ်က္ ၂ဝ၂ဝ ပါတီစံုေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ပါတီအႏိုင္ရေရး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္မွာၾကားခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၆ဝ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၇၅ဦးတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၂နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အခမ္းအနားၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ျမင့္(မေကြး)