သမၼတ ရာထူးမွ မူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြ ျပည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲခံ

သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည့္ေနာက္ ဇင္ဘာေဘြ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေအာင္ပြဲခံေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အသက္ ၉၃ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မူဂါဘီသည္ နာမည္ ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အာဏာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ဇင္ဘာေဘြကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္။ ၎က မိမိ၏ ေနရာကို ဘုရားသခင္မွလြဲ၍ ဖယ္ရွားႏုိင္သူ မရွိဟု တစ္ခ်ိန္က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူး သည္။

ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္သည္ ႏိုဝင္ဘာ လလယ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မူဂါဘီ၏ မိသားစုကိုပါ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလုိက္သည့္ေနာက္ မူဂါဘီ အာဏာစြန္႔ရေတာ့မည္ဆိုေသာ ထင္ေၾကးမ်ား စတင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မိန္႔ခြန္းအတြင္းတြင္ မူဂါဘီက ၎အေနျဖင့္ သမၼတ ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားသြားရာ အေျခအေနမ်ား ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ သည္။

မူဂါဘီ ရာထူးစြန္႔ရမည္ဟု ထင္ေၾကးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္တိုင္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ေၾကညာခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အံ့ဩခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီ အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားက အဆုိပါ သတင္းကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ တံု႔ျပန္ႀကိဳဆို ေအာင္ပြဲခံေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။မူဂါဘီသည္ ၎၏ အ႐ိုက္အရာကို ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီ ဆက္ခံႏုိင္ေရး လက္ေတြ႕ အားထုတ္ခဲ့ရာမွ ျပႆနာမ်ား စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ မူဂါဘီက ဂေရ႕စ္၏ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဒုတိယ သမၼတ အမ္မာဆန္ အန္ဂါဝါကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ၿပီး ဇနီးအတြက္ လမ္းရွင္းေပးခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ဇင္ဘာေဘြ ျပည္သူမ်ား ကေရာ၊ စစ္တပ္ကပါ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့သလို အာဏာရ ပါတီအတြင္းတြင္လည္း မူဂါဘီအေပၚ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

မူဂါဘီသည္ ႏုတ္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႕အသက္အႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ေနခဲ့ သည္။ ၎ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္တို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တိတိက်က် မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးေခ်။ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ ပါတီသည္ မူဂါဘီ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ဒုတိယ သမၼတေဟာင္း အန္ဂါဝါကို ပါတီ အႀကီးအကဲသစ္ ခန္႔အပ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ပါတီကိုယ္စားျပဳ ယွဉ္ၿပိဳင္ ေစမည္ဟု အတည္ျပဳထားရာ အန္ဂါဝါသည္ ႏုိင္ငံ၏ သမၼတသစ္ ျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

– Ref: Daily Mail