ေန႔တိုင္း ငါးႀကီးဆီ စားရင္ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ သင့္က်န္းမာေရး

 

ႏွလံုး က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေစ ငါးႀကီးဆီမွာ Omega-3 Fatty Acids ဓာတ္ေတြ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္တာ ေၾကာင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို တုိးတက္ေစပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္ျခင္းနဲ႔ ရုတ္တရပ္ ႏွလံုးရပ္တန္႔ျခင္းနဲ႔ ေလျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

မွတ္ဥာဏ္ကို အားေကာင္းေစ         ငါးႀကီးဆီမွာ Omega-3 Fatty အက္ဆစ္ပါ၀င္တာေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို ပိုအားေကာင္းေစပါတယ္။ Omega -3 Fatty အက္ဆစ္က ဆဲလ္ေတြရဲ႕ နံရံေတြနဲ႔ ပံုစံကို တည္ေဆာက္ ေပးပါတယ္။ အာရုံေၾကာဆဲလ္ေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ ဒီအက္ဆစ္ဓာတ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါးႀကီဆီက အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္အားနည္းလာမႈကို ကာကြယ္ေပး ပါတယ္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစ         ငါးႀကီးဆီက ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္စရာမလိုဘဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က် ေစပါ တယ္။ ငါးႀကီးဆီစားတာမ်ားရင္ ဗိုက္ဆာတာသက္သာေစၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းေစ Serotoninဓာတ္က စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းေစပါတယ္။ ငါးႀကီးဆီစားတာ မ်ားရင္ Serotonin ဓာတ္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမင့္ေစၿပီး ဦးေႏွာက္ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစ ေလထုညစ္ညမ္းမႈက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အဂၤါေတြနဲ႔ စနစ္ေတြကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါးႀကီးဆီက ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ၃၀ ကေန ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။

သင့္အျမင္အာရုံကို ကာကြယ္ေပး     ငါးႀကီးဆီကိုေန႔စဥ္ စားသံုးရင္ မ်က္သားေျခာက္တာကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး မ်က္လံုးမွာ တိမ္ျဖစ္တာကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Omega-3 Fatty အက္ဆစ္က မ်က္လံုးရဲ႕ အစိုျပန္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သလို မ်က္ရည္ေတြ ထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

အသားအေရကို လွပေစ Omega-3 Fatty အက္ဆစ္က အသားအေရမွာရွိတဲ့ ပ်က္စီးေနတဲ့ဆဲလ္ေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ၿပီး အေရျပား ယားယံတာေတြကိုလည္း လွပေစပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်မႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္    Omega-3 Fatty အက္ဆစ္က စိတ္ဓာတ္က်မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရာမွာလည္း အသံုး၀င္ပါတယ္။ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ Serotonin ဓာတ္ထုတ္လုပ္မႈအားေကာင္းေအာင္လည္း Omega-3 က လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Credit: MyFood