က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ သၾကားဓာတ္နည္းေသာ သစ္သီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္စားသုံးပါ

သစ္သီးအားလုံးတြင္ သၾကားဓာတ္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္သီးမ်ားတြင္ သၾကားဓာတ္ ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားသည္။ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိသူမ်ားသည္ ယမာကာ ေသာက္သုံးမႈ၊ ေခ်ာကလက္ (သုိ႔မဟုတ္) သၾကားလုံး စေသာ အစားအေသာက္မ်ားစားသုံးမႈကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့ခ် ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း သစ္သီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ယင္း သုိ႔ မစဥ္းစားဘဲ ျဖစ္ေနေလ့ ရွိသည္။

သစ္သီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာျဖစ္ေသာ္လည္း ငွက္ေပ်ာသီး၊ သရက္သီးကဲ့သုိ႔အခ်ိဳ႕ေသာအသီးမ်ားတြင္ အျခားေသာ သစ္သီးမ်ားထက္ သၾကားဓာတ္ ပါ၀င္မႈပုိျမင့္မား သည္။ သၾကားဓာတ္ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႂကြယ္၀စြာ ပါ၀င္သည့္ အသီးမ်ား ကုိ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စားသုံးေပးသင့္သည္။

ဘယ္ရီသီးအမ်ိဳးမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ပင္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးတြင္ အမွ်င္ ဓာတ္ ပါ၀င္မႈျမင့္မားၿပီး သၾကားဓာတ္အနည္းငယ္ သာပါ၀င္သည္။ ဗီတာမင္စီလည္း ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္သည္။ သစ္ေတာ္သီး၊ ဘလက္ဘယ္ရီသီး စေသာ အသီးမ်ား တြင္လည္း သၾကားဓာတ္ ပါ၀င္မႈ နည္းပါးၿပီး ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ား ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္သည္။ ဗီတာမင္စီ ႂကြယ္၀သည့္ သံပရာသီးႏွင့္ ေရွာက္သီးမ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အသီး မ်ားျဖစ္သည္။

သခြားေမႊးသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ုသီး စေသာ အသီးမ်ားတြင္လည္း သၾကားပါ၀င္မႈနည္းပါးကာ အျခားေသာ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္သည္။ သစ္သီးမ်ားတြင္ သၾကားဓာတ္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ပုံမွန္စားေပးသင့္သည္။ သစ္သီးမ်ားက ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းရန္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားရရွိေစရန္၊ ကင္ဆာႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ စားသုံးေပးသင့္သည္။

Credit: 7DayDaily