ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ အေလးထားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကာ/ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသူေတြအေနနဲ႔ တကယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစစ္အမွန္ေတြက ျပန္လည္ လက္ခံဖို႔ အသင့္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်မွ ျပန္လာႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Rex Tillerson နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။

ထြက္ခြာသြားသူေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနရာမွာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ရခုိင္ေတြနဲ႔ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြ ႏွစ္ဖက္စလုံးက လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိဖို႔လုိအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား စစ္စစ္ ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိအေလးထားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံရခုိင္ တုိင္းရင္းသား ေတြက လက္ခံမွသာ ျပည္သူလူထုအားလုံးက ေက်နပ္ လက္ခံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေဒသခံေတြ လက္ခံႏုိင္မယ့္ အေျခအေန မရွိရင္ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။.

ဒါ့ျပင္ ထြက္ခြာသြားသူေတြကို ျပန္လည္ လက္ခံရာမွာလည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲအညီ စိစစ္လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး ျငင္းပယ္ဖို႔မရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ကလည္း အလားတူ ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ေကာက္ယူထားတဲ့ စာရင္းအရထက္ လူဦးေရ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ပုိမုိလက္ခံ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တဖက္ကေျပာတဲ့ လူအေရအတြက္အတုိင္း လက္ခံလို႔ မရေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥေတြကို အစုိးရက ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ေ ပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ Facerbook စာမ်က္ႏွာမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

BBC Burmese