မာန္ေအာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းတဲအုပ္စု ကင္းတဲေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ပိုင္းက မီးေလာင္ေထာင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ဇလပ္ျပင္ေက်းရြာ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးသိန္းႏု၊ ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဦးျမလင္း၊ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္လွဦး၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ၾကည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင ္မ်ား၊ အရန္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား ရပ္ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ား၊ ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ ၾကသည္။

ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားမ်ား ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာေဒသခံလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးခဲ့ၾကရာ ေဒသခံမ်ားက ပါတီ၏ အားနည္း ခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းႏုမွ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ယခင္ကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးျမလင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ၾကည္တို႔ က မိမိတို႔ ပါတီမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ခိုင္ၿဖိဳး(မာန္ေအာင္)