ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ လူငယ္ေရးရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို (၁၅-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္ ျပည္နယ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာအဖဲြ႕၊ ႐ွမ္း/ေျမာက္ေဒသအတြင္း႐ွိ (၆) ခ႐ိုင္၊ (၁၉) ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူငယ္ႏွင့္ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္၊  လူငယ္ႏွင့္ မီဒီယာ ေခါင္းစဥ္တို႔ကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ယင္းလူငယ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို (၁၆-၁၁၂၀၁၇) ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါ သည္။