အေမရိကန္ေစ်းကြက္မွာ Samsung ကုိေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ ျဖစ္လာတဲ့ Apple

Samsung နဲ႔ Apple ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေဈးကြက္ေဝစုမ်ားစြာရရွိဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုဟာ ထုတ္ကုန္ေရာင္းအားတင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ သုံးလပတ္အသီးသီးမွာ အဓိက ထုတ္ကုန္ေတြ ထြက္ရွိဖို႔ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကပါတယ္။ Apple ဟာ မၾကာေသးခင္က iPhone သစ္ေတြ မိတ္ဆက္ထားသလို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရဲ႕ပထမႏွစ္ဝက္ကလည္း Samsung က Galaxy S ထုတ္ကုန္ေတြကို ျဖန္႔ခ်ိ ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလုံးဟာ အနိမ့္၊ အျမင့္၊ အတက္၊ အက်ေတြ ႀကဳံခဲ့ရေပမယ့္ အေမရိကန္ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Samsung အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္အတြင္း ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္ကုိ ဦးေဆာင္ ထားႏိုင္ေပမယ့္ အေမရိကန္မွာေတာ့ ထိပ္ဆုံးေနရာကို Apple ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရတယ္လို႔ Strategy Analytics သုေတသန ကုမၸဏီက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Samsung ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆီ ဖုန္းေပါင္း ၉.၉ သန္းတင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး Apple ကေတာ့ iPhone ၁၂ သန္းတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Apple ရဲ႕ေဈးကြက္ေဝစုက ၃၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလာေပမယ့္ Samsung ကေတာ့ ၂၅.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Samsung ဟာ သုံးလပတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ သိမ္းပုိက္ထားတဲ့ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီေနရာကုိ Apple ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စတုတၳသုံးလပတ္မွာလည္း Apple ကပဲဦးေဆာင္သြားႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ Apple အေနနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ iPhone X ကုိမိတ္ဆက္ထားၿပီး iPhone X ဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေရာင္းခ်ရတဲ့ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ Samsung ကေတာ့ အစိတ္အပုိင္းေထာက္ပံ့သူအျဖစ္ Apple နဲ႔ပူးေပါင္းထားၿပီး iPhone X ကေန ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မယ့္ အလားအလာ ရွိေနပါတယ္။

Samsung အေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ Galaxy S9 ထြက္ရွိတဲ့အခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္း ေရာင္းခ်သူအျဖစ္ တက္လွမ္းဖို႔ ႐ုန္းကန္ရႏိုင္ပါတယ္။

စိုးထက္
Ref: AndroidAuthority