မင္းတုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အလုပ္သမားေရးရာတာ၀န္ခံ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္း၀င္း၊ မေကြးတိုင္းအရန္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းတင္၊ သရက္ခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦး၀င္းေက်ာ္တို႔သည္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ က်င္းပသည့္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်းအမႈေဆာင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္အစည္းေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အလုပ္သမားေရးရာေက္ာမတီဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာနိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ အျခားေသာနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အတူ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀းသို႕ မင္းတုန္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးနိုင္ ၊ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရန္္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ေက်းရြာ (၈၄)ရြာမွ စည္း/မွဴးႏွင့္ပါတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၅၉)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။