ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး အဆင့္ျမႇင့္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္အဖြဲ႕က ကမ္းလွမ္း

ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးကုိ China Asian စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕က အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဟသၤာဧကရီ ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေျခ စုိက္ China Asian အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဟသၤာဧကရီကုမၸဏီ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိး ရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတို႔ႏွင့္ ႏုိ ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့စနစ္ေတြ၊ နည္းပညာေတြ သုံးၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ နယ္စပ္ၿခံစည္႐ုိးလုံၿခံဳမႈအတြက္ေရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအတြက္ေရာ အား လုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအးက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကုိ မသိရေသးေပ။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ စပ္ၿခံစည္း႐ုိးအဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးအဆင့္ျမႇင့္ တင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ သေဘာထားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ အစီအမံအတိုင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္ဘ႑ာအခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ေအးသိန္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ေျပာသည္။