ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၉

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းသည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး Mr.S.B. Joshi ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦးတို႔အား ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုရာသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။