ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္ထုႏွင့္ေတြ႔ဆံု

တနသာၤသာရီ ႏိုဝင္ဘာ ၈

ျပည္ေထာင္စုႀက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ညေန ၂ နာရီခြဲတြင္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးခန္းမ တြင္ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ပါတီဝင္ထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီဝင္မ်ားအား လမ္းၫႊန္ၾသဝါဒ စကားမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအားသံၿပိဳင္သီဆိုဖြင့္လွစ္ၿပီး တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္က ၿမိဳ႕နယ္ အစီရင္ခံစာအား တင္ျပ သည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းမွ ပါတီေရးရာကိစၥမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ပါတီဝင္မ်ားအား လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္မွ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ရာ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးမွ လက္ခံရယူကာ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဗဟိုအတြင္းေရမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေအာင္၊ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။