ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ /တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဒုတိယဥကၠဌ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ေပါင္းတည္ နိုဝင္ဘာ ၉

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္ခ်ိဳဦးသည္ ဗဟိုေကာ္မ တီဝင္/တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚထားထားႏု၊ ျပည္ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဇာ္ေဌး၊ ျပည္ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြသင္းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါ၍ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးသို႔ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္/ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဒုတိယဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆို ခဲၾ့ကၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသံၿပိဳင္သီဆို၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္ခ်ိဳဦးႏွင့္ ျပည္ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဇာ္ေဌးတို႔က ယေန႔ ျဖစ္ေပၚလ်ွက္ရွိသည့္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်ွက္ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ၁၂း၁၀အခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ႔ပါသည္။