သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ Instagram မွာ Live လႊင့္ႏိုင္ၿပီ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြတုန္းက စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး Instagram ဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ Live လႊင့္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကို ထည့္သြင္းေပးလိုက္ပါၿပီ။ User ေတြဟာ ယခုအခါမွာ Live လႊင့္ေနတုန္းမွာ သူတိုရဲ႕ broadcast ကို ၾကည့္ေနတဲ့သူ တစ္ဦးကိုဝင္ေရာက္ ပူးေပါင္းဖို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ခံလိုက္ရင္ Interface ကို split screen အေနနဲ႕ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

Broadcast ရဲ႕ Owner က Guest ကို ျပန္ၿပီး Remove လုပ္ၿပီး တျခား တစ္ေယာက္ကို အလိုရွိတဲ့အခါမွာ ထည့္သြင္းႏိုင္မွာပါ။

တကယ့္ Stories ဟာ Instagram feed မွာ မတူညီတဲ့ ပံုစံနဲ႕ တက္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီ Feature ကို Android မွာေရာ၊ iOS မွာပါရႏိုင္ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ version update လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

Bruce