မေကြးတိုင္းျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲ အခမ့ဲခြဲစိတ္ကုသေပးေန

မေကြးတိုင္းျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ အခမ့ဲ ခြဲစိတ္ကုသေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး လူနာမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ပါ က်ခံခြဲစိတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးမိုးက ေျပာသည္။

ခြဲစိတ္ကုသမႈ ၄ ရက္အတြင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကြ်မ္းက်င္ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာဆရာဝန္ႀကီးမ်ားပူးေပါင္း၍ ခြဲစိတ္ကုသမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ေန႔လွ်င္ လူနာ ၁၅ ေယာက္နႈန္းျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ လူနာေပါင္း ၅၃ ဦး အား ခြဲစိတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ အခမ့ဲေဆးကုသမႈအစီအစဥ္ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာဘရူးဝါရီလီမိတက္၏ ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈႏွင့္ Japan Heart International Medical Volunteers organization တို႔ ပူးေပါင္းျပီး (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Cares Smile Project အမည္ျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ျဖစ္သူမ်ားကို အခမ့ဲကုသေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မေကြးတိုင္းေဆးရံုႀကီးတြင္ နႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ အခမဲ့ကုသေပးရာ၌ မႏၱေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ျပည္သူမ်ားပါ လာေရာက္ကုသၾကျပီး ထိုသို႔ လာေရာက္စရိတ္မ်ားပါ စီစဥ္ေပးသည္ဟု ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးမိုးကေျပာသည္။ “ ကြ်န္ေတာ္တို႔အစီအစဥ္နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ လာေရာက္ေဆးကုသတ့ဲ လူနာေတြကို သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္၊ စားစရိတ္ ေနစရာအားလံုး အစီအစဥ္လုပ္ေပးပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
ယင္း ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ စာရင္းေကာက္ယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။   ငဖဲျမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာမွ အာေခါင္းကြဲ ကုသေပးရန္ လာေရာက္သည့္ ေမာင္ျဖိဳးျပည့္စံု၏ မိဘ ေဒၚခင္ျငိမ္းက “ ဒီလိုအခမ့ဲ ကုသေပးတာ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းသာရပါတယ္။ အျပင္ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာ ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ္ ခြဲစိတ္ကုသဖို႔ ေမးၾကည့္ တာ ၃ သိန္းေလာက္ ေငြကုန္က်ႏိုင္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီလို အခမ့ဲကုေပးတ့ဲေနရာက နိုင္ငံျခားက ဆရာဝန္ႀကီးေတြ ကုေပးတယ္။ ပိုက္ဆံလည္း မကုန္တ့ဲအတြက္ ပိုက္ဆံမရွိတ့ဲသူေတြအဖို႔ ဝမ္းသာရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Credit: mizzima