ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး၏ ျပင္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအ၀င္ ၾသဇာႀကီးသူမ်ား၊ ခ်မ္းသာသူမ်ား၏ ျပည္ပတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့

ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး အလစ္ဇဘက္၏ ပုဂၢလိက အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း Duchy of Lancaster က အခြန္သက္သာေသာ ျပည္ပေနရာမ်ားတြင္ အေျမာက္အျမား သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး အေထာက္အထားမ်ား ေပါက္ၾကားမႈ Paradise Papers က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ၀ီဘာေရာ့စ္သည္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္၏ အတြင္းစည္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ သေဘၤာပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဘ႑ာေရး အေထာက္အထားမ်ား ေပါက္ၾကားမႈက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္ ထ႐ူးဒုိး၏ ထိပ္တန္းအၾကံေပးျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရွာေဖြေပးသူ စတီဖင္ဘေရာ့မန္းသည္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ခန္႔ကုိ ျပည္ပ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ယင္းအေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Paradise Papers ေပါက္ၾကားမႈတြင္ အေထာက္အထား ၁၃ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ ပါ၀င္ၿပီး ယင္းအေထာက္အထား မ်ားကုိ Bermuda တြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားရွိသည့္ ကမ္းလြန္ဥပေဒလုပ္ငန္း Appleby မွ ရရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ား အဓိက ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေပါက္ၾကားမႈကုိ မီဒီယာႀကီး ၁၀၀ ခန္႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၾကသည္။ ဂ်ာမန္သတင္းစာ suddecutsche Zeitung က Paradise Papers ကုိ ပထမဆုံး ရရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ ပနားမား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးေဆာင္သူျဖစ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခဲ့သည္။ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံစုံ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ အမည္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးစြာ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳ၍ ၎တုိ႔၏ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေပါက္ၾကားမႈက အဓိက အာ႐ံုစုိက္မည္ျဖစ္သည္။

ကနဦး ေပါက္ၾကားမႈမ်ားတြင္ အဲလိဇဘက္ ဘုရင္မႀကီး၏ ေငြေၾကးမ်ားမွ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းခန္႔ကုိ Cayman Islands ႏွင့္ Bermuda တုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈကုိ ဘီဘီစီႏွင့္ ဂါးဒီးယန္းတုိ႔က ပထမဆုံး ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

(Eleven)