သံတြဲခရုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ စုေပါင္းဘုံကထိန္ပြဲသုိ႔ ပေဒသာပင္တစ္ပင္ ပါ၀င္လွဴဒါန္း

(၁.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ဝန္ထမ္းေပါင္းစံု စုေပါင္းဘံုကထိန္ပြဲသို႔ သံတြဲ ခရိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တန္ဖိုး (၂၀၀၀၀၀ိ/-) တန္ ပေဒသာပင္တစ္ပင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ကထိန္ လွည့္လည္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစန္းႏိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား လိုက္ပါၿပီး ရခိုင္စည္ေတာ္ တီးခတ္၍ လုပ္အားဒါန ေပးလွဴခဲ့ၾကပါသည္။

Crd;