ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ညႇိႏိႈင္းမႈ မေျပလည္ေသး

 

ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး ေျပ လည္မႈ မရေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္က က်င္းပေသာ UPDJC အစည္းအေဝး ပထမေန႔ တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ က်န္ေနသည့္ ရွမ္းႏွင့္ ရခုိင္ေဒသ၌  အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

UPDJC ကို အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားသည္။ ရခုိင္ေဒသ အေျခအေနအရ ရခိုင္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ က်င္းပခြင့္ကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပ၍ မျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုး ရွစ္ဖြဲ႕မွ UPDJC ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းကေျပာသည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ က်င္းပခြင့္ရေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) က ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ အဆိုျပဳသည့္အေပၚ တပ္မေတာ္က မိုင္းပန္၌ က်င္းပရန္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး၍ က်င္းပမည့္ ေနရာ ညႇိမရျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးမတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ(ALP)  ႏွင့္ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပႏုိင္၍ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

‘‘အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အေပၚမွာ၊ လူထုနဲ႔ တိုင္ပင္မႈမလုပ္ ေသးတဲ့အေပၚမွာ တခ်ိဳ႕သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို သူတုိ႔အေနနဲ႔ သေဘာတူဖို႔ အခက္အခဲရွိပါ တယ္။ တကယ္လို႔ အခုအခ်ိန္မွာ လည္းပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္းပဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ ယခင္က သေဘာတူဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတဲ့ဟာက ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း အခက္အခဲရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လုပ္ဖို႔အေရးႀကီး တယ္ဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က တင္ျပပါတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ ရရွိေရး၊ မၾကာ ခဏ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မေျပလည္ဘဲရွိ ေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တိုးႏိုင္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ ေနသည္။ RCSS အဖြဲ႕ကမူ ၎တို႔ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ ပါက လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕၏သေဘာထားကို တင္ျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသးဟု ေျပာသည္။ ‘‘ေတာင္ႀကီးမွာ ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုရသလဲဆိုရင္ ဒါက တပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးျဖစ္တယ္။ လူထုနဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္တယ္။ လူထု ေတြရဲ႕ သြားေရးလာေရးနဲ႔ ေနေရး ထိုင္ေရးကို အဓိကစဥ္းစားေပးရ မွာ ျဖစ္တယ္’’ဟု RCSS ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ၎တုိ႔အဖြဲ႕၏ သေဘာထားကို ေျပာၾကားထားသည္။ 7day daily