မုိးမိတ္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ စည္းရုံးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြး

မုိးမိတ္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္လႈိင္၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္၀ယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာတာ၀န္ခံ ဦးစုိင္းေမာင္ေမာင္ေက်ာ္တုိ႔သည္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မလႈိင္ကုန္းေက်းရြာရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ စည္းရုံးေရးႏွင့္ ေဒသဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

credit >>> zaw lwin