ဆီးရီးယားညီလာခံက်င္းပဖုိ႔ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ရုရွား၊တူရကီႏွင့္ အီရန္တုိ႔သေဘာတူ

အက္စ္တာနာ၊ ကာဇတ္စတန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁

ရုရွား၊ တူရကီႏွင့္ အီရန္တို႔သည္ ကာဇတ္စတန္၌က်င္းပခဲ့ေသာ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ ၄င္း၏ အတိုက္အခံမ်ားၾကားတြင္ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပ ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အဂၤါေန႔က ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဆီးရီးယားအစိုးရကိုေထာက္ခံေသာ ရုရွား၊အီရန္ႏွင့္ သူပုန္မ်ားကိုေထာက္ခံေသာ တူရကီတို႔ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ လုိက္ေသာ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္ထဲ၌ ရုရွားအစိုးရ၏ ပဏာမေျခလွမ္း အတိုင္း ဆီးရီးယားအစိုးရကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ညီလာခံတစ္ခုကိုက်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံဆိုခ်ီျမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသားညီလာခံ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆီးရီးယားအဖြဲ႔အစည္း ၃၃ ဖြဲ႔ကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ရုရွားႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏၀က္ဘ္ဆိုက္၌ အဂၤါေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုလိုညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရးသည္ ကာဇတ္စတန္ႏုိင္ငံ အက္စ္တာနာၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးရီးယားအေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလာဒ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေမာ္စကိုအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို သိသာထင္ရွားေစ သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အက္စ္တာနာရွိ ဆီးရီးယားအတိုက္အခံအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဆိုပါအစီအစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ သံသယပြားလ်က္ရွိသည္။

 -Ref; AFP