ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆုေတာင္းပြဲအစီအစဥ္ႏွင့္ ျပဳမူမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအသည္းႏွလုံးကုိ ထိခုိက္ ၍ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားကို ထိခုိက္စူးရွမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဟုဆုိ

ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲအစီအစဥ္ႏွင့္ ျပဳမူမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအသည္း ႏွလံုးကိုထိခိုက္၍ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိခိုက္စူးရွမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ၌ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ဆုေတာင္းပြဲေတြလုပ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဆုေတာင္းပြဲမွာပါတဲ့ အျပဳအမူနဲ႔ အစီ အစဥ္ေတြကိုပါ။ ဒါေတြက မီဒီယာမ်ားအားလံုးလည္း သိမွာပါ။ ဒီအျပဳအမူ အစီအစဥ္ေတြက ႏိုင္ငံအသည္းႏွလံုးကို ထိခိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား ေတြကို ထိခိုက္စူးရွမႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

စဥ့္ကိုင္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္းကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာအႏွံ႔က ဆုေတာင္းေနတာမွာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။” ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

crd;