စစ္ေတြျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းၿခံဝင္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားဒါန ျပဳလုပ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၃၀ .၁၀ .၂၀၁၇ ရက္ေန႕ ေန႔လည္ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္က စစ္ေတြ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအးမာခင္္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚသန္းသန္းရီ ဦးေဆာင္ေသာ ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ရြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္ လေရာင္ဝင္းဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၿခံဝင္းအား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားဒါနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခိုင္ၿဖိဳး(စစ္ေတြ)