ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္၌ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ ၁၆ ရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီခ်စ္သူမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား ပထမ အႀကိမ္မ်က္နွာစံုညီေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ယမန္ေန႔ အေနအထား မ်ား ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေရွ့လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ားအား အသိေပး ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကျပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီခ်စ္သူမိတ္ေဆြမ်ားမွ ပါတီတိုးတက္ရာ တိုးတက္ ေၾကာင္းမ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ျမိဳ႕နယ္ပါတီအဖြဲ႔မွ မွတ္သားနာယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းလွႏွင့္ ဦးသိန္းလြင္၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေဒၚလွလွေအး၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းလိႈင္ၿငိမ္း ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား ရပ္ကြက္စည္းမွဴးမ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားစုေပါင္းၿပီး အမွတ္တရ တ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

Thurein Linn Myat