ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ (၂၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ပါတီရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးလွသိန္း ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနီနီမာ ၊ ဌာနမွဴး ဦးေက်ာ္သူရ (ပညာေရးရာဌာန) တို႔ႏွင့္ တိုင္း ေကာ္မတီဝင္ ၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးလွသိန္း ၊ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ေဒၚနီနီမာ ၊ ဌာနမွဴး ဦးေက်ာ္သူရ (ပညာေရးရာဌာန) တို႔ႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးလွသိန္းမွ
၁။ ၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ၂။၂၁ ရာစုျငိမ္းခ်မ္းေရး (ပင္လံု) ၃။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲေရး၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးမ်ား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။

Crd;