ကက္တာလိုနီးယား မခြဲထြက္ေရး စပိန္ျပည္သူ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

ဘာစီလိုနာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၀

ကက္တာလိုနီးယား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘာစီလိုနာတြင္ စပိန္ျပည္သူ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာက ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ဥေရာပအလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေဝွ႔ယမ္းလ်က္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၿပီး စပိန္မွ ကက္တလန္ေဒသခြဲထြက္ေရးကို မဲေပးသည့္ ဌာေနလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုလည္း ရႈတ္ခ်ၾကသည္။

လူလႈိင္းလုံးႀကီးသဖြယ္ တအိအိ ခ်ီတက္လာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက သီခ်င္းမ်ား သံၿပိဳင္ဆုိကာ လက္ခုပ္ ၾသဘာမ်ား တီးလ်က္ ဘာစီလိုနာ လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ၾကကာ အနီႏွင့္ အဝါျခယ္ စပိန္အလံမ်ားျဖင့္ လူပင္လယ္ျပင္ႀကီး ျဖစ္သြားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲဌာနက ဆႏၵျပလူအုပ္သည္ အင္အား သုံးသိန္ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ္လည္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက အင္အား ၁ ဒႆမ ၃ သန္း ရွိျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကက္တာလိုနီးယားရွိ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားကမူ လူအင္အား တစ္သန္းေလာက္သာ ရွိမည္ဟု ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က ကက္တလန္ဌာေန ပါလီမန္တြါင္ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားက လူဦးေရ ၇ ဒႆမ ၅ သန္း ရွိေသာ ခ်မ္းသာသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ကက္တလန္ေဒသကို လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာ ေၾကာင္း မဲေပးခဲ့ရာမွစကာ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံေရးကပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏိုဂ်ာဂ်ိဳင္း၏ ဗဟိုအစိုးရက ကက္တာလိုနီးယားေဒသအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဌာန္း ထားျခင္းကို ယာယီရုပ္သိမ္းလိုက္ကာ ယင္းေဒသ၏ သမၼတ ကားလ္ပိုက္ဒီေမာင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖယ္ရွား လိုက္သည္။

-Ref; AFP