အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား NCA သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က စ၍ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂ ႏွစ္အတြင္း NCA ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတြဲ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ဆက္လက္၍ အရွိန္အဟုန္ ရပ္တန္႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမရွိႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္အမွာစကား တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ 

‘‘NCA ၂ ႏွစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Process နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အရွိန္အဟုန္ က်ေနလား၊ အရွိန္အဟုန္က တက္ေနသလား၊ ဘယ္ ေနရာမွာ တက္ေနသလဲ စသျဖင့္ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ေက်ေက်လည္လည္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။  NCA အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ တြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ေခ်ာ ေမြ႕ႏုိင္ရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးအရ တူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိရန္၊ လက္ေတြ႕ ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအ တြက္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္လိုျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္သံုးရပ္ထားရွိေၾကာင္း  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသံခဲက ေျပာသည္။ 

‘‘ဒီအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အခု NCA ထဲ မွာရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြသာ မဟုတ္ ဘဲ ေနာက္ဒီထဲမွာ မပါေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအတြက္ပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ နမူနာတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအ ေဝးဟာ အဲဒီအတြက္ကိုလည္း အေလးအနက္ထားပါတယ္’’ဟု  ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။  အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကရရွိသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ရွိေသာ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ရမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) တြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။ 

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးသံခဲဦးေဆာင္၍ ၁၃ ဦးပါဝင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔က ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္အထိ သံုး ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCAအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အစုအဖြဲ႕အားလံုး သေဘာတူသည့္အခ်က္ မ်ား ေရြးထုတ္မည္ဟု ပအိုဝ္းအဖြဲ႕(PNLO) ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာကေျပာၾကားထားသည္။  ေမလတြင္ က်င္းပသည့္ ပင္လံုအစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ က႑ငါးခုမွ အခ်က္ ၃၇ခ်က္ရွိေသာ္လည္း  ထိုရရွိသည့္ အခ်က္မ်ား အေပၚ အစုအဖြဲ႕မ်ား က မေက်လည္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ျပန္ လည္သံုးသပ္ေနသည္။  NCA ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တို ဘာ ၁၅ ရက္က အစိုးရႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။