လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးႏွင္႕ လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက်င္းပ

မေကြး ေအာက္တိုဘာ ၂၆

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လပတ္လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေတြ႕ဆုံပြဲ ဖိုရမ္ကို ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ တုိင္းပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ တုိင္းပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ၂၅ဦး၊ တုိင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ လူငယ္ေကာ္မတီဝင္ ၃ဝ ႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားသူ လူငယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍တိုင္းဘ႑ာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းက ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ တုိင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္က ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ညႊန္ၾကားစာမ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ တင္ျပစာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ နယ္ေျမအလိုက္ေဒသ အေျခအေန စည္း႐ုံးေရးရလဒ္မ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ႏိုင္မႈအေျခအေန၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကသည္။

လူငယ္ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအား တုိင္းပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ (၁) တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ လပတ္အစည္းအေဝးကို စည္းေဝးခန္းမ (၂) တြင္လည္းေကာင္း ႏွစ္ေနရာခြဲ၍ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ျမင့္(မေကြး)