ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

27.10.2017 – ေသာၾကာေန႔

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပဲခူးခရုိင္ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေတြ႕ဆုံပြဲအား ယေန႔ 27-10-2017 ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔ နံနက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၄င္းအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြး ၊ ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္ ဦးလွသိန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးေစာေမာ္ထြန္းတို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ပဲခူးခရိုင္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား မီဒီယာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ပါတီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သည္။

#DuWonKyal