ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပေသာ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ အဖြင့္မွာစကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနလင္းေအာင္မွမိမိၿမိဳ႕နယ္အေျခအေန မိမိၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထား ႐ွိမႈမ်ားအားတင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ တင္ျပလိုသည္မ်ားအား တင္ျပခ့ဲၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္မွ လမ္းၫႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ ေတြ႔ဆံုပြဲအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခ့ဲသည္။

#ပသဆ