က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဆုိင္ပုဒ္မ်ား အသစ္တင္

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌ ဦးမင္းေအာင္မြန္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ေအာက္တုိဘာ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕႐ွိ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဘိန္းေဗ်ာေက်းရြာ အုပ္စု နန္စမ္းေက်းရြာႏွင့္ ပိန္းနဲကုန္းေက်းရြာတုိ႕တြင္ ပါတီဆုိင္ပုဒ္အသစ္မ်ား စုိက္ထူ ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးမင္းေအာင္မြန္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)မွ ေအာင္သေျပတုိ႔ျဖင့္ အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားအား ပတ္ဖ်န္းျပီး၊ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ စည္းမွဴးတုိ႔မွ နံ႔သာရည္မ်ား ပတ္ဖ်န္းခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။

#admin_team