စုေပါင္းပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္

ေအာက္တိုဘာ ၂၄

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ပ်ဥ္ခ်ဆိပ္အုပ္စုတြင္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ စုေပါင္းပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။အခမ္းအနားတြင္ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္မွ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွ ပါတီသို႔ဝင္ေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္းအား တင္ျပၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားအတြက္ ပါတီဝင္ေၾကး ၁၃၅၀၀၀၀(တစ္ဆယ့္သံုးသိန္းငါးေသာင္း) က်ပ္အားေပးအပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးညဏ္လင္းမွလက္ခံရယူၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသီခ်င္းျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

#ပသဆ