ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္း/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕႐ွိ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းခန္းမတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခ်ိန္တြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ား လိုက္ပါေသာအဖြဲ႔သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ တိုင္း/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္းနာယက ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေအာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကိုႏွင့္ တိုင္း/ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခ့ဲၾကသည္။ ၎ေနာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္း/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ မိတ္ဆက္ခ့ဲၾကၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီီဥကၠဌမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခ့ဲၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသိန္းေအာင္မွ အမွာစကားေျပာႀကားၿပီး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲၿပီးေနာက္ ဗဟိုစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးစိုးနိုင္မွ အမွာစကားဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၄င္းေနာက္တင္ျပလာသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွရွင္းလင္း လမ္းညႊန္မွာႀကားခဲ႔ျပီး အခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခ့ဲသည္။