ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

သံျဖဴဇရပ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ စည္ရံုးေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီဗဟို၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီဥကၠ႒ႀကီး၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ မိန္႕ခြန္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ မိမိတို႕ေရးရာေကာ္မတီလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးသည္။

ထို႕ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာစည္ရံုးေရးမွဴးမ်ားမွ မိမိတို႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ား၏အေျခအေန စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေရးရာအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႕ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းေမာ္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးသက္ေထြး၊ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္သိန္း၊ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးႏွိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား စုစု ေပါင္း ၇၅ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

#admin_team