ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေ႒းႏွင့္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ

ေအာက္တုိဘာ ၂၄

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးတက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

#HtayWin
crd.photo