အားကစားလိုက္စားျခင္းက အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ ပိုၿပီးက်န္းမာေစ

အားကစားလိုက္စားသူေတြဟာ ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုက်န္းမာေနႏိုင္တယ္လို႔ BMJ Open ေဆးပညာစာေစာင္က ေဖာ္ျပပါတယ္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္မွာ ဝါသနာပါတဲ့ အားကစားနည္းကို ႐ွာေတြ႕ခဲ့ၿပီး မၾကာခဏ ကစားသင့္ပါတယ္။

ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ အားကစားကို မၾကာခဏကစားေပးျခင္းဟာ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္၊ ၈၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္ေတြမွာပါ ဖ်တ္လတ္ေနႏုိင္မယ့္ ေသာ့ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

သက္လတ္ပိုင္းကေန သက္ႀကီးပိုင္းကို ကူးေျပာင္းခ်ိန္ေတြမွာ ဘဝရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အၿငိမ္းစားယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရျခင္းတို႔ဟာ ဘဝရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေစၿပီး ကိုယ္ခႏၶာ လႈပ္ရွားမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ ေန႔စဥ္လႈပ္႐ွားေနက် ပမာဏထက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမွႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွားမႈ႐ွိၿပီး ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ေနထိုင္ျခင္းဟာ စိတ္ကိုေရာ လူကိုပါ က်န္းမာေစပါတယ္။ အသက္အရြယ္အိုမင္းလာခ်ိန္မွာေတာင္ အကူအညီမပါဘဲ လႈပ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

University College London က ေက်ာင္းသားတစ္စုဟာ အမ်ိဳးသား ၃၅၀၀ နီးပါးထံက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ရယူစုေဆာင္းခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံကာ ေလ့လာရာမွာ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္အတြင္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တက္ၾကြစြာေနထိုင္သူေတြဟာ ထိုင္ခံုမွာထုိင္ၿပီးအလုပ္လုပ္သူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အသက္အ႐ြယ္ ရလာခ်ိန္မွာ သံုးဆ ပိုၿပီး တက္ၾကြစြာ ေနႏိုင္တာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္လတ္ပိုင္းအမ်ိဳးသား ၅၀ % ဟာ အားကစားလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းတုိ႔ကို မၾကာခဏျပဳလုပ္သူေတြျဖစ္တာကို ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ အရ သိရပါတယ္။ ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈေတြမွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းဟာ လူေတြျပဳလုပ္ေလ့အရွိဆံုးနဲ႔ ျပဳလုပ္မႈ အနည္းဆံုးအရာ ျဖစ္ပါတယ္။

(Duwun)