ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုျခင္း

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၂၂-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖာတီမာကုန္းေက်းရြာ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္ ။
 
ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေန႕လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီး ေန႕လည္ (၁၂း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းကိုးအုပ္စု၊ ရန္ရွင္း (၄)ေက်းရြာ ပါတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆက္လက္ကြင္းဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။
 
ေန႕လည္ (၁) နာရီတြင္ ရန္ရွင္း(၄)ေက်းရြာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးက်အူ အိမ္တြင္ လက္ေထာက္သူႀကီး အာပရာဟန္ႏွင့္အတူ ပါတီ၀င္ (၃၀) ဦးျဖင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းမွ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ေက်းရြာတင္ျပခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ျခင္း၊ ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ညိဳႏွိဳင္းခဲ့ၾကပါသည္။
 
ထို႕ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး ပါဘီးေက်းရြာသို႕သြားေရာက္ၿပီး မမိုးလာ၊ အသက္(၂၂) ႏွစ္ ခရစ္ေတာ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းနာေရးသို႕ သြားေရာက္၍ ဆုေတာင္းျခင္း၊ နာေရးရွင္မ်ားအား အားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ နာေရးကူညီ ေငြက်ပ္ (၂၀၀၀၀) ထည့္၀င္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ညေန(၁၆း၀၀)နာရီတြင္ တာခ်ီလိတ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
Crd;