သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္း

သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစန္းႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု မ်ွားေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စတုတၳတန္းမွ သတၱမတန္းထိ ေက်ာင္းသား/သူ (၅၆) ဦးအတြက္ (ဓမၼေက်ာင္း ေတာ္) အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ အပိုင္ (၁) စာအုပ္ (၅၆) အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အတြက္ မဂၢဇင္းႏွင့္ သုတရသစာအုပ္ (၂၃) အုပ္၊ ဂ်ာနယ္ (၅၈) ေစာင္တို႔အား ဥကၠဌႏွင့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားမွ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားမွ လက္ခံရယူၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးသြားေသာ သံတြဲၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅၆၆) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ တပ္သား တင္ေအာင္ႏိုင္၏သား ေမာင္ေဇာ္လင္းႏိုင္အား ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

Crd;