ကက္တလန္ေဒသ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆိုင္းငံ့ၿပီး တိုက္ရိုုက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ဟု စပိန္အစိုးရ ေၾကညာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၀

ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းေနလ်က္ရွိတဲ့ ကက္တလိုးနီးယားေဒသအေပၚ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ဗဟုိအစိုးရကေန တုိက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စပိန္အစိုးရက ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲက ရလဒ္ေတြအတုိင္းပဲ စပိန္ကေန ခြဲထြက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာသြားမည္ဆိုၿပီး ကက္တလန္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္က ထပ္မံ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ ၿပီးေနာက္ မက္ဒရစ္အစိုးရက အထက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာေတာ့ ကက္တလန္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အာဏာတစ္ခ်ိဳ႕ကို လႊဲေျပာင္းရယူထိန္းသိမ္းသြားမယ့္ အေရး စီစဥ္သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္မွာ အစိုးရအထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို က်င္းပသြားမယ္ဆိုၿပီး စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏို ရာဂၽြိဳင္းက ေျပာပါတယ္။

ကက္တလန္ေခါင္းေဆာင္ ကားလ္စ္ ေပြဒီေမာင့္အေနနဲ႔ စပိန္ကေန ခြဲထြက္မယ့္ အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လက္လႊတ္ရမယ္ဆိုၿပီး စပိန္အစိုးရဘက္က သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယင္းအေပၚ လွ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၿပီး တရား၀င္ လြတ္လပ္ေရးကိုပဲ ေၾကညာသြားမွာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေပြဒီေမာင့္ဘက္က စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂၽြိဳင္းထံ   ျပန္လည္စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ စကားစစ္ပြဲကေနတဆင့္ အေျခအေနက လိပ္ခဲတည္းလဲ အေနအထားကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္မွာ ဥေရာပဇုန္ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံ စပိန္အတြက္ ကေတာ့ လူမႈဆုိင္ရာ မၿငိမ္သက္မႈ၊ တုိးတက္မႈ ေလ်ာ့က်ႏိုင္မႈတို႔နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ့္အေပၚ စိုးရိမ္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ ” အစိုးရဘက္က ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ဖို႔ ဆက္ၿပီး ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေနဦးမယ္၊ ဆက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ေနဦးမယ္ ဆိုရင္လည္း ကက္တလန္ ပါလီမန္ကေတာ့ ဒီတုိင္းပဲ ေရွ႕ဆက္သြားေတာ့မွာပါ၊ လြတ္လပ္ေရးကို တရား၀င္ ေၾကညာဖုိ႔ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” ဆိုၿပီး ကက္တလန္ေခါင္းေဆာင္က စပိန္အစိုးရ ထံ ေရးသား အေၾကာင္းျပန္ထား ပါတယ္။  

-Ref; AFP