ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ပင္းတယေရႊဥမွင္ ေစတီေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳၿပီး အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္း

႐ွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)သို႔ ေရာက္႐ွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္

တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္းတယၿမိဳ႕ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ေရႊဥမွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ၿပီး ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔အား ေ႐ွ႕ေဟာင္သမိုင္းဝင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ေသာ ေရႊဥမွင္အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုအားလက္ခံရယူခဲ့သည္။

Ayemintun