မာရာဝီၿမိဳ႕ကို သိမ္းယူခဲ့သည့္ သူပုန္မ်ားတြင္ မေလးရွားမွ စစ္ေသြးႂကြမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ဟု ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ဆို

မာရာဝီၿမိဳ႕ကို တိုက္ခုိက္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ သူပုန္မ်ားတြင္ မေလးရွားမွ စစ္ေသြးႂကြမ်ားပါ ပါဝင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ စစ္တပ္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလကတည္းက အုိင္အက္စ္ အဆက္အႏႊယ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ မာရာဝီၿမိဳ႕ကို ယခုအခါ စစ္တပ္က အစိတ္အပိုင္း အားလံုးနီးပါး ျပန္လည္ သိမ္းယူထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အုိင္အက္စ္ကို သစၥာခံသည့္ ေမာ္ေတး စစ္ေသြးႂကြ အုပ္စုတြင္ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ယခင္က ဖိလစ္ပိုင္ စစ္တပ္က ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ မေလးရွားမွ စစ္ေသြးႂကြမ်ားပါ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ရၿပီး ေဒသခံ သူပုန္အဖြဲ႕ တစ္ခုထက္ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ရက္ တစ္ခုသဖြယ္ ဆက္စပ္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းအျဖစ္ ပိုမိုပီျပင္လာေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရက္စ္တီတူတို ပါဒီလာက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ညပိုင္းက မာရာဝီၿမိဳ႕ ေတာင္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ အုိင္အက္စ္ အဆက္အႏႊယ္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၃ ဦးကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕သည္ မေလးရွားမွ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို မည္သူမည္ဝါ ခြဲျခား အတည္ျပဳရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲဟု ပါဒီလာက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္ စစ္သည္ ေျခာက္ဦး အေသးစား ဒဏ္ရာမ်ား ရခဲ့ၿပီး စစ္ေသြးႂကြမ်ားလက္တြင္ ဓားစာခံအျဖစ္ အဖမ္းခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ သူမ၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ သမီးတို႔ကို ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ပါဒီလာက ဆိုသည္။

မာရာဝီၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေသြးႂကြ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ လာသည့္ေနာက္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕ကို စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: Fox News