တရားမဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား အျမန္ဆံုး လာေရာက္ အပ္ႏွံရန္ ျပည္ထဲေရးအသိေပး

တရားမဝင္လက္ဝယ္ထားရွိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကို နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမ်ား သို႔ အျမန္ဆံုးလာေရာက္အပ္ႏွံၾက ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက ယမန္ေန႔ည ၈ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိေၾကာင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ရရွိပါက တရားဥပ ေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟုျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပး ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေရးမူအရ ေလေသနတ္၊ လုပ္ေသနတ္အပါအဝင္ လက္နက္အားလံုးကို လိုင္စင္ျဖင့္သာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရရန္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ပါမစ္စိစစ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ေၾက ညာသည္။

အလားတူဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး လိုင္စင္ရရွိမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ဟု ဆက္လက္ေၾကညာသည္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ညေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ MNA ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္သံုးဦး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအတြင္းမွ ပစၥတိုႏွစ္လက္၊ ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္သံုးလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ ဆက္လက္၍ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ၎တို႔ေနထိုင္ရာမ်ားကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အေရအတြက္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ပစၥတိုေသ နတ္ ၁၃ လက္၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ေျခာက္လက္၊ ဂတ္စ္ျဖင့္ ေဘာေစ့ထည့္ပစ္ခတ္ရသည့္ ႐ိုင္ဖယ္တစ္ လက္၊ ပစၥတိုသံုးလက္ စုစုေပါင္း ၂၃ လက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၃၄ လံုးႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္တစ္စီးတို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဆက္စပ္တရားခံမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးေနသည္ဟု ဆိုသည္။ တရားမဝင္လိုင္စင္မဲ့ လက္ နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၁၈၇၈ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၁၉၅၁ လက္နက္မ်ား ယာယီျပင္ဆင္ ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (က) အ ရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ထက္မနည္း၊ခုနစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ ၿပီး ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ အရ ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္ ကိုင္ေဆာင္၊ လက္ဝယ္ထားရွိ အသံုးျပဳပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ပို႔ကုန္သြင္း ကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရား မဝင္ လက္ဝယ္ထားရွိ (သို႔မဟုတ္)အသံုးျပဳပါက သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

7day daily