အိုမီဂါ-၆ က အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အဆီဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အိုမီဂါ- ၆ အက္စစ္မ်ား ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ား စားျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ေလ့လာမႈေပါင္း ၂၀ မွ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေလ့လာရာတြင္ ေသြးထဲရွိ အိုမီဂါ-၆ အက္စစ္ ျမင့္မားစြာပါဝင္သူမ်ားသည္ ယင္းအက္စစ္ဓာတ္နည္းသူမ်ားထက္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ပိုနည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ခႏၶာကိုယ္က ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကို ထိန္းညႇိေပးေသာ အင္ဆူလင္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္၌ အမ်ိဳး အစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ သရက္ရြက္က လံုေလာက္ေသာ အင္ဆူလင္ပမာဏကို မထုတ္လုပ္ေတာ့လွ်င္လည္း ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားသည္။

အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ကာကြယ္ေရး က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အိုမီဂါ-၆ ဖက္တီးအက္စစ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားေကာင္း ေစကာ အသားအေရႏွင့္ ဆံေကသာအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ထို႔အျပင္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို ထိန္းညႇိရန္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အ႐ိုးက်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္။

ခႏၶာကိုယ္က အိုမီဂါ-၆ မထုတ္လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ပဲပိစပ္အဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ေျပာင္းဖူးဆီႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေစ့အဆန္မ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ယင္းအက္စစ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။

—Ref: MNT