သာေကတျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီ ေကာ္မတီ႐ုံးတြင္ ယေန႔နံနက္၁ဝနာရီက ယေန႔ျဖစ္ ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအး ျမင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီနာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္စည္းအမႈေဆာင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕မ်ား တက္ ေရာက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

TKA (သာေကတ)