အေမရိကန္နည္းတူ ယူနက္စကိုမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ အစၥေရးဆံုးျဖတ္

အေမရိကန္နည္းတူ ကုလသမဂၢ၏ ယဉ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ယူနက္စကိုထံမွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု အစၥေရးက ေၾကညာခဲ့သည္။

အစၥေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ယာမင္ ေနတန္ညာဟုက ယူနက္စကိုကို စြန္႔ခြာမည့္ အေမရိကန္၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ရဲရင့္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

အေမရိကန္သာ အဓိကဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္မႈျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာေသာ သေဘာထားမ်ိဳး ရွိေနသူ ျဖစ္သည္။ ယူနက္စကိုတြင္ ပါဝင္ေနမႈသည္ အေမရိကန္အတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ထရမ့္က ယူဆထားၿပီး ႏုတ္ထြက္ရန္ စီစဉ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယူနက္စကိုမွ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ မဟာမိတ္ အစၥေရးႏိုင္ငံအေပၚ ဖိႏွိပ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ဟုပါ အေမရိကန္ ထည့္သြင္း အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

ယူနက္စကို အႀကီးအကဲ အီရီနာ ဘိုကိုဗာက အေမရိကန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႀကီးႀကီးမားမား ေနာင္တရစရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္သည္ ႏုတ္ထြက္မႈ တရားဝင္ ျဖစ္ေျမာက္လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ မတိုင္မီထိ ယူနက္စကို၏ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ဟု သိရသည္။

ယူနက္စကို အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဆီးရီးယားရွိ ပယ္လ္မုိင္ယာၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ အေမရိကန္မွ ဂရင္းကင္ညြန္ လွ်ိဳႀကီးကဲ့သို႔ လူသားဖန္တီးမႈႏွင့္ သဘာဝ ျဖစ္တည္မႈ ေရွးအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ယူနက္စကို အဖြဲ႕ကို ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး စတင္ထူေထာင္ရာ၌ အေမရိကန္သည္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။

အေမရိကန္သည္ ၂၀၁၁ ကလည္း ပါလက္စတုိင္းကို ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယူနက္စကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း ယူနက္စကို၏ ထုတ္ျပန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္၏ ဘာသာေရး အထြဋ္အျမတ္ ဧရိယာကို ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိသည့္ အယူအဆမ်ိဳး ေဖာ္ျပထားသည့္ေနာက္ အစၥေရးက ၎အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္နည္းတူ မိမိတုိ႔သည္လည္း ယူနက္စကိုမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု ေနတန္ညာဟုက Twitterတြင္ ေရးသား အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေနတန္ညာဟုသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကလည္း အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ ေဒသရွိ ေဟဘရြန္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ပါလက္စတိုင္း လူ႔ယဉ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ယူနက္စကိုအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ဖူးသည္။

အေမရိကန္  ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ယူနက္စကို၏ ဘ႑ာေရး က႑ကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ အေမရိကန္္သည္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဉ္၏ ဘတ္ဂ်တ္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိသည္။

 Ref: AFP