၂၀၁၇ ခုနွစ္ ထိုင္းနိုင္ငံမွအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ M-150 Cup ထိုင္းဖိတ္ေခၚယူ ၂၃ ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာယူ ၂၃ အသင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ထိုင္းနိုင္ငံမွဖိတ္ေခၚက်င္းပသည့္အဆိုပါျပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာယူ ၂၃ အသင္းပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အာရွ အင္အားႀကီး ၃သင္းနွင့္ အာဆီယံအဆင့္ ၃သင္းကိုဖိတ္ေခၚက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအသင္းဟာ အုပ္စု B တြင္ အိမ္ရွင္ထိုင္း ျမန္မာ ဗီယက္နမ္ အသင္းတို့နွင့္အုပ္စု ပက္လည္ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ျပီး အုပ္စု Aတြင္ ဂ်ပန္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဥဇဘက္ကစ္စတန္ အသင္းတို့ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါျပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေနထိက်င္းပမွာျဖစ္ျပီး တစ္ေန႔ ႏွစ္ပြဲႏႈန္းျဖင့္ က်င္းပမည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာအသင္းဟာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗီယက္နမ္အသင္းနွင့္လည္ေကာင္း ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ရွင္ ထိုင္းအသင္းနွင့္ လည္ေကာင္း အသီးသီးယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပိဳင္ပြဲတြင္ အုပ္စုနွစ္ခုမွအမွတ္ အမ်ားဆုံး၂သင္းဟာဗိုလ္လုပြဲကစားမည္ျဖစ္ျပီး အုပ္စုဒုတိယနွစ္သင္းမွာ တတိယလုပြဲ ကစားမည္ျဖစ္သည္။  ျပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္မ်ား –

9.12.2017     ဥဇဘက္ကစ္စတန္ vs ေျမာက္ကိုရီးယာ (3:30pm)
ထိုင္း vs ဗီယက္နမ္ (6:30pm)

11.12.2017  ဂ်ပန္ vs ေျမာက္ကိုရီးယား(3:30pm)
ဗီယက္နမ္ vs ျမန္မာ(6:30pm)

13.12.2017  ဥဇဘက္ကစ္စတန္ vs ဂ်ပန္(3:30pm)
ထိုင္း vs ျမန္မာ(6:30pm)

15.12.2017  Third Place(3:30pm)
Runner up A vs Runner up B
Final(6:30pm)
Winner A vs Winner B