ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္းခ်ဳပ္ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ က်င္းပ

 

ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကုိ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ က မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ဘုိကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼနႏၵီစာသင္ တိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါညီလာခံတြင္ အသင္းႀကီး၏ အေျခခံဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရး အသင္းခ်ဳပ္ဗဟုိဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း ကဆုိသည္။ ‘‘ဒီညီလာခံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိအေထာက္အကူျပဳ ေနတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းထဲကေန လုပ္ေဆာင္ခ်င္တယ္။ အဲဒီ အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိကုိ အသင္းမွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

ညီလာခံကုိ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ရွိသည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႕၀င္ ၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ ေရးအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘးႏွင့္ စစ္ေဘးတို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ လက္ရွိတြင္ ရခုိင္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ အေျခခ်၍ အားႀကိဳးမာန္ တက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေန ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအပ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ ခုစလုံးတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရး သင္တန္းမ်ားေပးကာ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈကယ္ဆယ္ ေရးအသင္းခ်ဳပ္ညီလာခံမ်ားကုိ  ယခုႏွစ္ဇူလုိင္က ရန္ကုန္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္က်င္းပခဲ့သည္။