ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီခြဲ၌ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲ၌ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံ၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားတို႔တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုဥကၠ႒ ဦးသန္း ေဌးက ပါတီ၏အေျခခံျဖစ္သည့္ ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ၿပီး ေအာက္ေျခပါတီဝင္မ်ား၏ အသံ/အၾကံဉာဏ္မ်ားကို နားေထာင္ လို၍ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တင္ျပေျပာၾကားလိုသည္မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့တင္ျပၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ အျမဲထိေတြ႕ေနရန္လို ေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီ ၫြတ္မႈရွိေရး၊ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္အားကိုးမႈရွိ ေရး၊ ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္၊ နား ေထာင္လိုစိတ္၊ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ စိတ္မ်ား ေမြးျမဴေဆာင္႐ြက္ၾက ေရး၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္ မွဴးမ်ားအျဖစ္ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုေၾကာင္း မွာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဆက္လက္မွာၾကားရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑သည္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မွန္ကန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ အင္အားစုစည္း တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာရွိသူ၊ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ရွိသူ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔အား အက်ယ္ တဝင့္မွာၾကားခဲ့သည္။ နံနက္ပိုင္း ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦး စြာတက္ေရာက္လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံ ေတာ္သီခ်င္းသံၿပိဳင္သီဆို၍ အခမ္း အနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေဇာ္ မင္းက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းပါတီလုပ္ငန္း မ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခ အေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္း ၾကည္က ခ႐ိုင္အတြင္းပါတီလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေန မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
မြန္းလြဲပိုင္း ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္း အနားတြင္ ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆို၍ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဆြသန္းက ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းပါတီလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ပါတီဗဟို ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။