ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေမာင္/မယ္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီက က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး တက္ေရာက္၍ လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသံၿပိဳင္ သီဆိုခဲ့ကာ ရာသက္ပန္ျပည္ ေထာင္စုေတးသီခ်င္းကို လူငယ္ ေမာင္/မယ္မ်ားမွ သီဆိုၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ေရးရာက႑တာ ဝန္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မ တီဝင္ ေဒၚသိဂႌေအာင္က လူငယ္ ေရးရာဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက တိုင္းျပည္ႏွင့္ ပါတီေနာင္ေရးအတြက္ လူငယ္ မ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳပါ ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားကို လက္ဆင့္ ကမ္းအေမြမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို သိရွိနား လည္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကၿပီး အမ်ဳိး သားေရးတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိ တို႔ပါတီအေနျဖင့္ ေသြးသစ္လူငယ္၊ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေရးေလ့က်င့္စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္ ခံအားေကာင္းပါက တိုင္းျပည္ အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ခံအား မေကာင္းပါ က တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အနာ ဂတ္ကိုဦးေဆာင္မည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး ကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္က်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကေစလိုေၾကာင္း အစရွိ သည္တို႔အား လမ္းၫႊန္မွာၾကား ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူငယ္ပါ တီဝင္ ၂၇၃ ဦး၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ား အားေပးအပ္၍ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္း အနား ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္။ ယေန႔က်င္းပသည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ပါတီ ဗဟိုဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ ေထြး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးနယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰ ေမာင္လြင္၊ ဗဟိုလူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း ေမာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီ ခုနစ္ ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္/မယ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား ၆ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
ေရွးဦးစြာတက္ေရာက္လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆို၍ အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက နယ္ေျမအလိုက္ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ပါတီအသီးသီး၏ တင္ျပလာ မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ ဓာတ္ေကာင္းမြန္ေရး၊ တုိင္းျပည္ အေပၚသစၥာေစာင့္သိေရး၊အသိÓဏ္ ပညာဗဟုသုတမ်ားေလ့လာဆည္း ပူး၍ဝမ္းစာျပည့္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ပါတီျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈ ခိုင္မာေရး၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ မႈရွိ၍ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိေရး၊စည္းလုံးညီညြတ္ေရးစသည္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟိုဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးျမင့္စုိး၊ ဦးဝဏၰ ေမာင္လြင္၊ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒါက္တာနႏၵာ လွျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ကသာခ႐ုိင္၊ကန္႔ဘလူ ခ႐ိုင္၊ေရႊဘိုခ႐ုိင္၊ ယင္းမာပင္ခ႐ုိင္၊ မုံရြာခ႐ုိင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းခ႐ုိင္တို႔မွ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား၆ဝဝေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။