ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယခုလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက က်ိဳက္မေရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္း ေမာ္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိုးထြန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းေအာင္မြန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊  ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မြန္ျပည္နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒က ”ယခု က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္း မွာ မိမိတို႕ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မိမိတို႔ပါတီဥကၠ႒       ႀကီး၏ မိန္႕ၾကားခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ား၊ ယေန႕ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မိမိတို႔ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား သိရွိေစဖို႕လာ ေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုမိမိလာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စဥ္ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား၏ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ကာခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္း ေပးလို႔ရသည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေပးလို႕မရ ႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပ ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ျပည္နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္လွ်င္ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုပါတီထံတင္ျပရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါက ဗဟိုပါတီသို႕ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းသည္ မိမိတို႕ ပါတီ၏အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည့္အတြက္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း ကိုမျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ မိမိတို႔ပါတီဥကၠ႒၏ အဆိုအမိန္႕မ်ားကို မိမိတို႔ပါတီႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ိဳးသားအက်ဳိး စီးပြား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမထိခိုက္ေစ ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေန မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္သည္အထိရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးသြားၾကရမွာျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ပါတီေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး ထက္ ျပည္သူခ်စ္ေသာပါတီျဖစ္ ေအာင္ တတ္အားသေရြ႕လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးႏွင့္ပါတီမွခ်မွတ္ထားေသာ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို လည္း ေသခ်ာစြာဖတ္ၾက၊ မွတ္ ၾက၊ ေလ့လာၾကဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏လမ္းၫႊန္ မႈမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားအထိ သက္ ဆိုင္ရာပါတီမ်ားမွ ေဒသခံလူထု မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦးက ျပည္နယ္ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗဟို ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ နယ္ပါတီလုပ္ငန္း အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား က မိမိတို႔ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၏ပကတိအေျခအေန၊ ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ေရးရာေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပါတီ ဝင္အင္အားတိုးတက္ေရး၊ ပါတီဝင္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ ယင္း ေနာက္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ကနိဂံုး ခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးကာေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ေမာင္း(ရာမည)