အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္လူငယ္အဖြဲ႕ဓမၼစႀကၤာသုတ္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲ၌ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားစုေပါင္း၍ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ႐ံုးတြင္ ဘုရားကန္ေတာ့ျခင္း၊ ဓမၼစႀကၤာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးသန္႔(လမ္းမေတာ္)